Statsbidragsansökningarna ska vara inne

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/vikascoutkar.se/erik-m?hceid=ZXJpay5tQHZpa2FzY291dGthci5zZQ._88pjce9o8933eba17533ib9k8or36ba26sqj4b9i6kr32d2289344c236k&hs=121