Valborgsfirande m övernattning

Den här händelsen har ett Google Hangouts videosamtal.
Gå med: https://plus.google.com/hangouts/_/vikascoutkar.se/erik-m?hceid=ZXJpay5tQHZpa2FzY291dGthci5zZQ._8d148da16gr36ba474p3cb9k8co48b9o611jcb9p6h132h9p6p14ah1i84&hs=121