Utmanarna (Åk 9-GYM)

”För utmanarscouten, som oftast går i årskurs 9 och på gymnasiet, har fokus i livet skiftat. Från att familjen har varit viktigast tycker utmanaren ofta att kamraterna och att vara en del av en grupp är det som räknas, och där fyller scoutgemenskapen ofta en central roll.

Sökandet efter en egen identitet gör att många prövar flera olika roller och grupper innan de bestämmer sig för vad som passar dem. Under ”prövotiden” definierar man sig själv utifrån attribut som klädstil och musiksmak, men även utifrån värderingar som ofta ser olika ut i olika grupper. Sökandet efter identitet handlar om en mängd olika ställningstaganden inom livets alla områden – sexuell identitet, religiös identitet och politisk identitet är bara några.”

Kontaktuppgifter till avdelningsledarna.

alder-utmanare