Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger eller hajker tillkommer ibland en extra avgift.

Vika Scoutkår drivs helt på idéell basis, dvs varken ledarna eller kårstyrelsen får något arvode och ingen tar heller ut någon vinst.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 280 kronor per termin.

Styrelsemedlemmar betalar 120 kronor och ledare är avgiftsbefriade.

Stödmedlemmar betalar 200 kronor.

Medlemsavgiften administreras via Riksförbundet Scouterna.

Formulär för Medlemsregistrering finns HÄR

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i Dalarnas scoutdistrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna;  WAGGGS för flickor och WOSM för övriga.