Vår organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ungefär 50 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 2 avdelningar; Spårare och Upptäckare. Till hösten startar vi förhoppningsvis även en Äventyrare-avdelning.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av tre till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas ungefär 6 gånger per år. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen, underhållet av scoutlokalen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Ett par gånger om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.