Vika Scoutkår, i Dalarnas Scoutdistrikt, ligger i byn Vika ca 2mil sydöst om Falun.

Vilka är Vika Scoutkår?

Vika Scoutkår, som är en idéell förening under riksorganisationen Scouterna, består av medlemmar i olika åldrar.

Varje år hålls kårstämmor, en på våren och en på hösten, dit alla kårens medlemmar blir inbjudna och har möjlighet att rösta och påverka beslut. Till stämmorna lämnar valberedningen förslag på vilka personer som skall ingå i kårstyrelsen och på övriga funktionärsposter. Under stämman tillsätts sedan alla poster. Kårstyrelsen och i första hand kårordföranden är ytterst ansvariga för kårens verksamhet. Kårstyrelsen ansvarar också för att Templet underhålls, städas och renoveras när det behövs, med arbetshjälp från medlemmarna. Dessutom ansvarar kårstyrelsen för all uthyrning.

Kåren sänder också delegater till Distrikts- och riksstämman och kan således vara med och påverka Scouterna i Sverige.

Vad gör vi i kåren?

Ett viktigt motto inom scouting är att vi lär oss genom att göra – ”Learning by doing”. Det innebär att vi är ute och gör saker praktiskt och har kul samtidigt som nya saker lärs in och samarbetet övas, ibland utan att man inser det själv.

Varje avdelning genomför förutom avdelningsmöten också 1-2 övernattningar per termin, och även ett sommarläger.

Varje år genomför Vika Scoutkår dessutom valborgsmässofirande, julbasar och försäljning av majblommor.

Om du eller någon i din familj vill delta i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.